Ubytovací řád

  • 1. Ubytování je v nástupní den k dispozici až od 16 hodin. Dřívější příjezd do penzionu je možný

po dohodě. Pokoj i penzion je nutné v poslední den pobytu opustit nejpozději do 10 hodin.
Opuštění penzionu pro školy: do 10 hodin končící snídaní, do 14 hodin končící obědem.
Zavazadla je možné kdykoliv uschovat. VÝDEJ USCHOVANÝCH ZEVAZADEL DO 12:00 A
OD 16:00 hod.! V nástupní den je nutné se ubytovat nejpozději do 18 hodin, pokud není
domluveno jinak! (v hlavní sezoně do 20 hodin - pokud není objednáno stravování).

  • 2. Po příjezdu se dostavte do recepce v restauraci, kde je nutné nahlásit počet ubytovaných

osob (jméno, adresa, dat. narození), zaplatit objednané služby (uhradit vyúčtování
rezervačních faktur) a případné poplatky. Po vyřízení všech formalit budou předány klíče
od pokojů. U skupin vyřizuje veškeré formality pouze osoba, která pobyt objednávala.
Nikomu jinému ve skupině nebudou klíče vydány, nebude-li dohodnuto jinak.

  • 3. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami s příslušným povlečením. Průběžný úklid uvnitř pokoje si

provádí zákazník sám. Zajišťujeme pouze denní úklid všech společných prostor, soc. zař. ( WC,
umyvadla, sprchy). Při delším pobytu provádíme úklid pokoje a výměnu ložního prádla po
dohodě. Poslední den pobytu zákazník předává pokoj v řádném stavu, tzn. čistý a bez škod na
majetku. Případné škody se hradí hotovostně na místě.

  • 4. V objektu je potřeba se chovat tak, aby nebyli rušeni ostatní ubytovaní a nedocházelo ke

zbytečným škodám na objektu a jeho vybavení. Noční klid od 22.00 do 7.00 hod. Z důvodu
možného poškození není dovoleno jakkoliv manipulovat s nábytkem nebo jeho stěhováním
na jiné pokoje. Po penzionu je nutno používat PŘEZŮVKY!! ZÁKAZ BĚHÁNÍ
V OBJEKTU PO SCHODECH A NEBO SKÁKÁNÍ ZE SCHODŮ!!

  • 5. Vytápění objektů: v zimní sezoně od 1. října je vytápěn. Mimo topnou sezonu od 1. května se

objekt nevytápí, je možné sjednat vytápění za příplatek. V zimní sezóně je doporučeno v pokojích
dlouhodobě neotevírat okna a větrat z důvodu zbytečného úniku tepla. Stačí krátce vyvětrat a
zavřít. Nezakrývat topná tělesa věcmi, nebude topit.( v případě dlouhodobého větrání nebo zakrytí
topného tělesa věcmi nebereme zřetel na reklamaci, že je na pokoji chladno).

  • 6. Užívání teplé vody a její šetření: v objektu jsou instalovány tři bojlery, které ohřívají jen určité

množství teplé vody pro celý objekt a to v časech: od 15.00 – 18.00 a v noci od 00.00 – 05.00
hodin. Mimo tyto časy se voda nehřeje. Z tohoto důvodů je potřeba teplou vodou šetřit, aby se
dostalo na všechny ubytované. Sprcha neslouží k vyhřívání.

  • 7. Stravování probíhá v restauraci. Doba výdeje: snídaně 8.00 – 9.00 obědy 12.00 -12.45

večeře 18.00 – 18,45. Dobu výdeje prosím dodržujte. Z provozních důvodů dobu výdeje
není možné měnit! V případě, že zákazník neodebere objednané stravování ve stanovených
časech, strava nebude dodatečně vydána a ztrácí na ni nárok!

  • 8. V celém objektu včetně restaurace je ZAKÁZÁNO KOUŘIT, MANIPULOVAT

S OTEVŘENÝM OHNĚM, POUŽÍVAT VLASTNÍ SPOTŘEBIČE mimo nabíječek na
mobil, tablet, notebook aj. Z bezpečnostních důvodů je nutné při opuštění pokoje vždy
vše vypnout a vytáhnout ze zásuvky. Nerespektování těchto zákazů je důvodem k
okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení peněz za ubytování a stravu.

  • 9. Dětí do 15 let nesmí zůstat v prostorách penzionu bez dozoru dospělé nebo odpovědné

osoby.

  • 10. V penzionu není povolen pobyt jakýchkoliv zvířat.

Děkujeme za respektování a prosíme, buďte ke všemu šetrní, aby bylo vše k dalšímu
dlouhému užívání i pro ostatní. Přejeme hezký nikým a ničím nerušený pobyt ☺