Rezervační podmínky Penzionu HRANIČÁŘ

  • Penzion Hraničář poskytuje služby klientům na základě objednávky, která může

být uskutečněna emailem, formulářem na internetu nebo písemně. Telefonicky
se přijímají pouze nezávazné rezervace. Objednávka je platná jen byl-li termín a
rozsah předem odsouhlasen (telefonicky nebo emailem) a zaplacen rezervační
poplatek ve stanoveném termínu a výši.

  • Objednávku lze rozšířit za stejných podmínek, snížení objednávky je možné po

vzájemné dohodě a to vždy předem. Ze snížení objednávky vyplývá zpravidla
též storno poplatek a nevrácení rezervačního poplatku - viz níže, není-li
dohodnuto jinak.

  • Na základě uzavřené objednávky (objednávka a úhrada rezervačního poplatku)

vystaví dodavatel zálohovou fakturu (proforma fakturu) ve výši 50% hodnoty
objednaných služeb. Všechny faktury (včetně rezervačních) jsou vystavovány
ihned po objednání, zpravidla se 7 denní splatností není-li dohodnuto jinak. V
případě pozdní úhrady se rezervace ruší. Doplatek všech akcí je vždy hotovostně
na místě nebo převodem nejpozději 5 pracovní dní před nástupem na pobyt.
Platby na fakturu je nutné dohodnout předem ! Cena za pobyt je vždy uvedena v
rezervační faktuře a je platná pro příslušný pobyt i v případě vydání nového
ceníku. Potvrzení o úhradě a platnosti rezervace zasíláme emailem. Pro správné
vystavení příslušných plateb je nutné, aby objednavatel vždy přesně formuloval
potřebné náležitosti (název a adresa odběratele, identifikační znaky apod.). V
případě, že tyto nebudou správné, popř. bude se z jiných důvodů muset
vystavovat nový doklad, učiní tak dodavatel za poplatek 50.-Kč za každý takový
doklad.

  • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změny cen.
  • Storno poplatky: Odřeknutí, zrušení pobytu nad 60 dnů před nástupem storno

10% z výše zaplacené zálohy, 59 - 30 dnů storno 25% z výše zaplacené zálohy,
29 - 14 dnů storno 50% z výše zaplacené zálohy, v době kratší než 14 dnů činí
storno 100% z výše zaplacené zálohy. Silvestrovské pobyty storno 100% z výše
zaplacené zálohy nehledě na době odřeknutí. Důvody storna nebo nenastoupení
na pobyt nezjišťujeme.

  • Zaplacením rezervačního poplatku objednavatel souhlasí s rezervačními

podmínkami a ubytovacím řádem penzionu Hraničář.
Pooskytovatel služeb: Tereza Matulová, Ič. 707 66 801, Penzion Hraničář